Vizitka

Radioklub Burja je društvo, ki ima podeljen status društva, ki deluje v javnem interesu na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Društvo namreč opravlja naloge in dejavnosti varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami pod pogoji in na način, določen z zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami in na podlagi tega zakona izdanimi izvršilnimi predpisi.

Delovanju društva lahko pomagate z donacijo iz naslova dohodnine z izpolnitvijo obrazca, ki ga pošljete na vašo območno enoto Finančne uprave. Pri tem bo del dohodnine (do 0,5%), ki ste jo že poravnali, Republika Slovenija nakazala društvu. Pri tem nimate nikakršnih dodatnih obveznosti ali doplačil.

Obrazci oddani do konca leta (do 31.12. v tekočem letu), se upoštevajo v ugotavljanju višine donacije v naslednjem letu.

Vsak vaš prispevek bo prispeval k izboljšanju znanja in tehnike radioamaterjev, ki lahko priskočijo na pomoč v trenutku potrebe.

Več o tem:

http://www.dobrodelen.si/sl/index/article?path=/kako-podariti

 

Sedež društva:
Radioklub Burja
Podmark 38
5290 Šempeter pri Gorici

TRR: Delavska hranilnica d.d.:
SI56 6100 0001 5283 182

Klicni znaki:
S51WND
S55W

Elektronski naslov:
radioklub.burja@gmail.com

Predsednik:
Kristjan Kodermac, S50XX
s50xx@arrl.net

 

Mednarodna radioamaterska zveza (regija 1)

Zveza radioamaterjev Slovenije

Slovenia contest club